top of page

ביי ביי לצרבת

והפעם על צרבות

ע. בן 50+ וסובל זה שנים מצרבות.

מטופל לצערו בכדורים והיה רוצה להפסיק.

איתור המזונות המזיקים לו בבדיקת שריר העלימו את הצרבות לחלוטין וכבר שלשה שבועות אחרי המפגש הוא שכח מהן לחלוטין.

עכשיו אין צורך בתרופות יותר!

RSS Feed
bottom of page