top of page

מהי קינסיולוגיה?

מהי קינסיולוגיה

פירוש המילה קינסיולוגיה הוא "תורת התנועה", ומטרת השיטה להכניס תנועה לכל מקום בחיינו שיש בו תקיעות או חסימה וכך לחדש את הזרימה הטבעית במערכות השונות בגוף.

 

כל "בעיה" היא בעצם איתות לשינוי נדרש והזדמנות ללמידה ולצמיחה. הטיפול בקינסיולוגיה מאפשר להיווכח בכך, ולשפר באופן משמעותי את איכות החיים.

השיטה מתמקדת בחידוש זרימת האנרגיה בגוף ושחרור מתח האצור בו.

הקינסיולוגיה מתייחסת לאדם כאל ישות שלמה והוליסטית של גוף, מחשבה ורגש, ומתייחסת למחשבותיו, אמונותיו, רגשותיו ופחדיו כמשפיעים על מצבו הגופני והרגשי.

 

אחת מהנחות היסוד הבסיסיות של הקינסיולוגיה היא שהגוף זוכר הכול כל אירוע וכל דבר שאנו חווים נרשם בזיכרון התאי של הגוף, גם אם איננו זכור באופן מודע.

 

לכאורה, אין לנו נגישות אל המידע. אך מסתבר שהגוף שלנו זוכר את כל מה שחווינו. הרגש שנצרב בו בעקבות ארוע או סדרת ארועים בעבר יכול לנהל אותנו בהווה מבלי שנהיה מודעים לכך.

בעזרת בדיקות שריר ניתנת לנו ההזדמנות לצלול למידע שהגוף זוכר, לאבחן בדיוק מדוע הבעיה נוצרה, ולשחרר אותה. הגוף מכוון אותנו גם לשיטת הטיפול המועדפת עליו: תזונה שונה, לחיצות באיזורים שונים, הזרמת אנרגיה במרידיאנים, תמציות באך וכדומה. 

השיטה אינה פולשנית ואינה משתמשת בחומרים כימיים.

מחקר המעיד על הצלחת השיטה:

https://www.thebreastonline.com/article/S0960-9776(00)90176-0/abstract

bottom of page