Search
  • עדי ברקין

השגת מטרות


הפעם אני רוצה לדבר על השגת מטרות. הרבה פעמים אנחנו מאוכזבים שלא השגנו מטרה כלשהי, אך האם באמת הגדרנו לעצמנו מה אנחנו רוצים?

ההצלחה מתחילה בהגדרה מדויקת ומדידה של המטרה: אני רוצה להשיל 5 ק"ג למשל, ולא אני רוצה לרזות שהיא הגדרה כללית ולא מדידה.

לרוב לא מספיק ברור לנו מה אנחנו רוצים. לא מה רוצה אמא שלי, מה רוצה הבוס, הבעל או הילדים, אלא מה אני ורק אני רוצה?

האם חשבתם והקדשתם לכך מחשבה פעם? כמה זמן הוקדש לכך? אולי פשוט זרמתם עם החיים והתגלגלתם עם השיגרה כמו שרובנו עושים?

לתכנן את המטרות שלי מספיק חשוב בעייני כדי שנקדיש זמן לנושא.

אלמנט חשוב נוסף היא המוטיבציה: האם בתוך תוכי המטרה שבחרתי היא מה שאני באמת רוצה? אולי הלא מודע שלי בכלל מעדיף את שכבת ההגנה המרופדת שיש עליי (כי הוא מרגיש מוגן יותר איתה), או שבלעדיה הוא מרגיש שאין לי מספיק נוכחות ולא יבחינו בי? הרי בתחושתי העמוקה תמיד לא רואים אותי...

בלי מוטיבציה פנימית אמיתית שום דיאטה לא תצליח לאורך זמן.

בעזרת הקינסיולוגיה אפשר לאתר את הכוונות האמיתיות של הלא מודע, לחשוף אותן ולשחרר אותן, כך שלאחר השיחרור מהן גם הלא מודע שלנו יתמוך במטרה שבחרנו לעצמנו.

חדות חושים - כדאי להיות עירני מאד לסביבה ולקלוט מסרים שלעיתים הם עדינים וחמקמקים. לזהות הזדמנויות, להקשיב ללא מודע של הסובבים אותנו. לא תמיד המלל שישמיעו משקף את מה שמתרחש אצלם בפנים. אם נבין את המוטיבציה שלהם, את החרדות והקשיים שלהם, נוכל להבין טוב יותר למה הם מכשילים אותנו (לרוב בלי כוונה מודעת), ומי באמת רוצה בטובתנו ויכול לעזור לנו להגשים את חלומותנו.

יש עוד כמה עקרונות חשובים כדי להצליח להשיג את מטרותנו. האם תוכלו לנחש מהם? רשמו לי כאן בתגובות...

#מטרה #מטרות #הצלחה #רצון

7 views

0542278413

או התקשרו

©2018 by עדי ברקין קינסיולוגיה. Proudly created with Wix.com