Search
  • עדי ברקין

אלרגיה


לא יאומן כי יסופר אבל אישה מבוגרת הצליחה להפטר מנזלת ודמעות שהיו תוקפים אותה כל שנה באביב במפגש אחד!

במפגש התברר כי בילדות היא חוותה קושי מאד גדול וחוויה רגשית מטלטלת בגיל חמש. משום מה חוויה זו נצרבה בגופה כקשורה לפריחת פרחי האביב, והובילה לאלרגיה אליהם. כל פעם שהגוף נחשף לפריחה הוא נזכר בטראומה הרגשית שנחרטה בו.

הגוף הוביל אותנו בדרך הנכונה לשיחרור וכבר שנתיים שהאלרגיה נעלמה כלא הייתה!

#אלרגיה #אלרגיות #קדחתהשחת #נזלת #דמעות

8 views

0542278413

או התקשרו

©2018 by עדי ברקין קינסיולוגיה. Proudly created with Wix.com