Search
  • Adi Barkin

ביי ביי לצרבת


והפעם על צרבות

ע. בן 50+ וסובל זה שנים מצרבות.

מטופל לצערו בכדורים והיה רוצה להפסיק.

איתור המזונות המזיקים לו בבדיקת שריר העלימו את הצרבות לחלוטין וכבר שלשה שבועות אחרי המפגש הוא שכח מהן לחלוטין.

עכשיו אין צורך בתרופות יותר!

#צרבת #תזונה #אכילה #מזיק

20 views

0542278413

או התקשרו

©2018 by עדי ברקין קינסיולוגיה. Proudly created with Wix.com