Search
  • Adi Barkin

איך דפוסי המנעות עושים לנו סדר


מתברר שלכל אחד מאיתנו יש נטייה להמנע מהתנהגות מסויימת כגון כעס, כישלון, חולשה, ריקנות או קונפליקטים.

איבחון הדפוס יכול לעזור לנו להכיר את עצמנו טוב יותר.

מודעות לדפוס כמובן יכולה לשפר ולצמצם את הנטייה להתנהג לפי הדפוס, וכמובן לעזור בפתרון הבעיה ובהגשמת המטרה שעל הפרק.

במפגש האחרון עם המודרכת הצעירה שלי איתרנו חשש מריקנות כלומר אי ידיעת כל נושא על בוריו גורמת לחשש וחוסר ביטחו להשתמש בידע שנצבר. זה מונע איתור עבודה בתחום שלמדה וגם יצירת קשרים.

ניטרול המתח בתחום זה יעזור לה לצמצם את מנגנון ההימנעות.

#דפוס #הימנעות #ריקנות #קונפליקט #כעס #מתח

32 views

0542278413

או התקשרו

©2018 by עדי ברקין קינסיולוגיה. Proudly created with Wix.com